Voor de 16e eeuw bestonden eigenlijk nog geen kroegen zoals we die tegenwoordig kennen. Er waren herbergen, logementen en taveernes die gericht waren op het bieden van eten, rust en onderdak aan reizigers, maar ook de eigen stadsbewoners bezochten herbergen. Halverwege de 17e eeuw begon de opmars van koffie in Europa. Dit resulteerde in het ontstaan van koffiehuizen voor de meer welgestelde uit eigen stad. Hiervan is de term café (koffie in het Frans) afkomstig. De bruine kroeg ontstond begin 19e eeuw, toen meer en meer mensen als extra kostwinning hun voorkamer inrichtten als plaats waar mensen iets konden drinken. Middelburg heeft van deze taveernes, koffiehuizen en cafés een rijk verle- den. In samenwerking met de samenstellers van middelburgdronk.nl hebben wij voor u een wandeltocht uitgezet langs de verschillende gelegenheden. Onder leiding van een gids, die u de mooiste verhalen vertelt, geniet u van dit rijke Middelburgse verleden.

Prijs per persoon, inclusief 2 consumpties €22,50

Direct reserveren