Puzzeltocht door het historische Middelburg en al haar bezienswaardigheden. Bij iedere vraag zijn er letters te verdienen. Deze letters vind u op gebouwen, straatnaamborden of informatiebordjes. Als u de juiste letters verzameld hebt zullen al deze letters een woord vormen die betrekking hebben op Middel- burg. Welk team weet dan van de juiste letters de meeste woorden te maken op het scrabblebord?

Prijs per persoon €12,50

Direct reserveren